Hear, hear!

IMG_2266


En subtil subversiv komplott mot nykterhetsivrarna eller ett försiktigt stöd till de stackare som inte har det andra lagrar i sina källare? En stilla önskan om inte ett vinliberalt så i alla fall vinjämlikt samhälle, ett slagord jag utan tvekan sällar mig till och villigt kan kämpa för…
(bilden tagen vid Skrapan i Stockholm)

-- Winepunker

blog comments powered by Disqus